Քոչը Վարդևանյանին դարձրեց դեպուտատ, որ իր դաշինքին ուղղված իշխանության բոլոր մեղ ադրանքները չեզ ոքացնի, բայց զարմանալին այն է, որ … Սոնա Արշունեցի

Սոնա Արշունեցին գրում է. Քոչը Վարդևանյանին դարձրեց դեպուտատ, որ իր դաշինքին ուղղված իշխանության բոլոր մե ղադրանքները չեզ ոքցնի, ինչպես մարտի 1-ի իր կատարած հան ցագործությունները ջրեց և օրենքի ուժով արդարացրեց, հիմա էլ ռ ևանշիստների

փաստաբանն է դարձել և նրանց բոլոր հակ ապետական քայլերն արդարացնելու համար անընդհատ միջամ տում է, սակայն զարմանալին այն է, որ բանը հասավ նրան, որ Վարդևանյանը ամբիոնի մոտ գտնվող Աղաջանյանից համ առորեն փորձում էր ստանալ պատասխան, թե այդյո՞ք ընդունում են, որ Նավալինին քաղաքական բան

տարկյալ է, նույն հարցադրումն արեց նաև Ղազինյանը, ամոթ չլինի հարցնելն, ի՞նչ կա մտքներիդ, էս ի՞նչ ջուր եք պղ տորում, էս ի՞նչ մեսիջներ եք ուզում ուղարկել ձեր քոչի միջոցով Պուտինին, ձեզ մոտ գործ տալը լավ է ստացվում, դեռ ինչքա՞ն եք ծա խելու ու ծախ վելու, ինչու՞ է ձեզ թվում, որ ձեր ստ որ քայլերը չենք կռահում այ խառ նակիչներ, ազգի ցեց եր։