Բոլորդ եք հիշում 1999թ. մայիսին հեռուստատեսությամբ նրա ելույթը բլ եֆ սպ իդ դեղամջոցի ՝”արմենիկումի” մասին, երբ նա ասում էր, որ … Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Պատմության աղ բանոցում հայտնված աղ բի ոչ ճիշտ վերամշակման պատճառով գար շահոտությունը տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ, հատկապես Ազգային Ժողովում, որի պատճառով ժողովորդի ճն շող մեծամասնության առողջությունն ավելի վտ անգված և խո ցելի է, քան COVID–19-ից։ ԱԺ սղ ոսկած գո ղ, ավ ազակ, թալ անիչին ու մարդաս պանը,

նրանց կլանին մաս կազմող խու ժանն անբար ոյականության և ցի նիզմի բոլոր սահմաններն են անցնում։ Լավ գիտակցելով, որ իրենք այլևս ող որմելի ոչն չություն են, հիմա էլ առաջարկում են կառավարական ամառանոցը դարձնել վերականգնողական կենտրոն, զուգահեռ պարգևավճարներից են զառ անցում։ Ավելին ասեմ. նույնիսկ մենաշնորհներից են զառ անցում, երբ

նախկին իրենց մենաշնորհային բիզնեսները գործում են և դեռ ավելին, որոշները ծաղկում են, շնորհիվ նրա, որ բաղրամյան 26֊ը չկա։ Չեմ ուզում անդրադառնալ դաշնակների գերագույն մարմնի անդամներին,ովքեր 30 տարում բացի բեռ լինելուց, ոչինչ չարեցին երկրի համար։ Նրանք մեր ուսերին նստած, մաս կազմելով ղարաբաղյան վայ րագ կլանին՝ զուգահեռ հարստահ արել և կեղ եքել են մեր երկրի բյուջեն, սկսած մկրտչյաններով,

լոքյաններով վերջացրած ոստիկանից ճող ոպրող իշխանիկով։ Հիմա ԱԺ սղո սկած թալ անչիներին և նրանց խու ժանին փաստերով՝ որ ՔՊ֊ի մեր պատգամավորներն ավելի տեղեկացված լինեն մեր ժված սեռժի “փառավոր անցյալ”-ի կենսագրությունից և այսպես. 1996֊2018 թթ. (2013 թվականից միշիկը) նա չա րաշահելով իր պաշ տոնական դիրքը, կարողացավ մենաշնորհել

Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքների բոլոր տեսականիներն ամբողջ ծավալով, ասել է թե 100 տոկոսով, որը տարեկան կազմում էր միջինը մոտ 400,000 տոննա և ներքին շուկայում մանրածախ առևտրի 70 տոկոսը, ներառյալ նավթամթերքների պետական մրցույթները որոնց մի մասն էլ հորինված էր։ 1997֊ին ստեղծեց “Հայ Նավթ” ընկերությունը՝ Մ. Բաղդասարով և ներքին շուկայում “Միկա” նույն

ինքը Բաղդասարով և “Ֆլեշ” ընկերությունը՝ բարսեղ բեգլարյան, վերջինս ստեղծվել է ԱԱԾ ֆինանսների օժանդակությամբ։ սեռժի տարեկան շահույթը ներմուծումից և ներքին շուկայի վաճառքից կազմում էր մոտ 1 տոննայից 250$, որը տարվա կտրվածքով կազմում է 100 000 000 $ /400 000տ.×250$/։
Պն֊ին 2001֊ին վա տ որակի դիզվա ռելիք մատակարարելու պատճառով տասնյակ տան կերի

շարժիչներ շարքից դուրս եկան, որի հետևանքով ՊՆ֊ին պատճառվեց մի քանի միլիոն դոլարի վն աս։
Ավելին ասեմ, այս բարբ աոսներն այդ վա տ որակի թուն ավոր դիզվա ռելիքը Ֆլեշի բարսեղի միջոցո բա ժանեցին դպրոցների ջեռուցման համար, որի հետևանքով աշակերտների մասսայական թուն ավորումներ տեղի ունեցան և դրա համար ոչ մեկը պատասխան չտվեց, երբ նույնիսկ այդ մասին

մամուլն արձագանքեց ։ ԱԺ սղո սկված երկրի եւ ժողովրդի գլխին փո րձանք “ընդ դիմությու’ն”, այս մասին ինչ կասեք? Սիրելի հայրենակիցնե՛ր և ՔՊ֊ի հարգելի պատգամավորնե՛ր և այսպես քսաներկու տարի շարունակ նրանք մս խել են մոտ երկու միլիարդ դոլար։ Սա միայն նավթամթերքների ոլորտից։Կարծում եմ միշիկը դեռ գործում է
Հիմա շատ ուշադիր լսեք ժողովուրդ ջան և շատ

հարգելի պատգամավորներ ջան, աշխարհում մաֆ իայի չլսված օրենքներից դուրս պետական կոռ ուպցիայի մասին. նա շահույթահարկի նոր տեսակ էր մտցրել՝ յուրաքանչյուր ՄԵԿ ՏՈՆՆԱՅԻՑ ընդամենը գանձվում էր 2 $, սա վերջն էր։ Վերջում, բոլորդ եք հիշում 1999թ.մայիսին հեռուստատեսությամբ նրա ելույթը բլ եֆ սպ իդ դեղամջոցի ՝”արմենիկումի” մասին, երբ նա ասում էր, որ այդ դեղամիջոցը շուտով մինչև 5 միլիարդ դոլար կբերի

Հայաստանին։ Չգիտես ինչու միշտ 5 միլիարդ է նշում… Իսկ ամառանոցի պահով՝ նրա խուժ անը ուղղակի իմ իտացիա է ստեղծում,թե տեսեք ինչպես է ՞մեծ բարերարը՞ հրա ժարվել իր այդ ճոխություներից։ Ժողովուրդ ջան, մենք սկզբից պետք է հաղթենք ներքին թշ նամուն, հետո նոր արտաքին թշ նամուն։ Եղեք առողջ։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։