ՀՅԴ- ն արդեն մե ռած կուսակցություն է: Քաղաքական այդ կառույցի կազմաքա նդումը սկսվել է այն պահից, երբ … Դավիթ Ղամբարյան

ՀՅԴ- ն արդեն մե ռած կուսակցություն է: Քաղաքական այդ կառույցի կազմաքա նդումը սկսվել է այն պահից, երբ … Դավիթ Ղամբարյան
Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. ՀՅԴ-ն արդեն մե ռած կուսակցություն է: Քաղաքական այդ կառույցի կազմաքա նդումը սկսվել է այն պահից, երբ նրանք կո ալիցիա են կազմել ռոբերտ քոչարյանի և սեռժ սարգսյանի հետ, այսինքն մինիստրական

պորտվելներ և յուղոտ այլ պատառներ ձեռք ք ցելու համար միացել են նախքին հան ցավոր իշխանություններին և նրանց հետ միասին թա լանել են երկիրը: Ամեն տարի բազմաթիվ հյդականներ են հեռանում երբեմնի իրենց նախընտրած կուսակցությունից: Հեռացողները լուրջ բա խումների մեջ են արծվիկների և իշխանիկների հետ: ՀՅԴ ի շաքային և ոչ շարքային ազնիվ անդամնեը

օրինական պահ անջ են դնում իրենց ազ դեցիկ ղեկավարների առջև և պահ անջում են կո ալիցիա չկազմել ռոբասեռժերի հետ : Դաշնակցությունը սոցիալիստական կուսակցություն է, իր գաղափարախոսությամբ և ծրագրով : Բայց արդեն քսան տարուց ավել իշխանչիկները և արծվիկները մոռացել են այդ մասին… Չեմ հիշում մի դեպք,

որ դաշնակ առաջնորդները խոսեն իրենց ծրագրերից ու գաղափարներից , նրանց նպատակը միայն նեղ անձնային հարցերը լուծելն է եղել ու է: Եվ , եթե այսօր, որև է քաղաքացու հարցնես, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հյդ կոչվածը , սպ առիչ պատասխան չես ստանա: արծվիկները և իշխանչիկները ոչ թե կուսակցության

գաղափարախոսությունը քարոզելով , այլ ռոբերտի փողերը ծախսելով են զբաղված: Նրանք թ քած ունեն, թե կուսակցության և, թե քաղաքական ծրագրերի վրա: Եվ հենց դա է պատճառը, որ ՀՅԴ ի ազնիվ անդամները տասնյակներով լք ում են կուսակցության շարքերը…