Ձեր դիմակը ավելի պա տռվեց 44-օրյա պատ երազմի ժամանակ,երբ … Վիգեն Ծատրյան

Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ԴԱՇՆԱԿ ԲԱՌԻ ՀՈՄԱՆԻՇՆ Է ԴԱ ՎԱՃԱՆ։ Ձեր կենսագրությունը անգիր գիտենք, այդ պատճառով էլ մտովի պատկերացնում ենք ձեր նե նգ քայլերի հաջորդականությունը: Ձեր կողմից կազմակերպված բոլոր ստ որ և ան արգ քայլերը անակնկալ չէ, քանի որ դաշնակներդ ձեր գործունեությամբ ի

նպաստ մեր հայրենիքի բացարձակ ոչինչ չեք արել, « 0 » գնահատական: Փոխարենը դուք արել եք հակառակը, վն ասելով և վտ անգի տակ դնելով մեր Պետության անվտ անգությունը: Դուք շարունակում եք հայրենադ ավ և թրքաբարո ծրագրերի իրագործումը, բայց հանրությանը ներկայանում որպես սրտացա վ հայրենասերներ:
Ձեր դիմակը ավելի պա տռվեց քառասունչորսօրյա

պատ երազմի ժամանակ, ավելի բացահայտվեց ձեր էությունը, որպես ազգադ ավ հրոսակախումբ, ովքեր օր ու գիշեր զբաղված էին կե ղծ լուրեր տարածելով, թշ նամուն գովերգելով և սրբացնելով, մեր Պետությանն էլ հեղինակազրկելով:
Խոսում եք արդարությունից, մաքրությունից, սակայն ինքներդ կե ղտաջրի մեջ սուզված, կե ղտոտ

անցյալով, սա դրելով, աղ երսելով խցկ վեցիք ԱԺ, հիմա էլ ներկայանում եք հանրությանը թաքցնելով ձեր հայրենադ ավ ներկան: Դե իհա՞րկե գոհ չեք լինի: Չա րաշահելով ձեր պաշ տոնը, այնքան եք դիզել, և ձեր թալ անը վայելելու համար սո վալլուկ գազանի պես պատ առոտում եք ձեզ, արդարանում, մե ղավորներ փնտրում: Ի՞նչ

պայմանավորվածության մասին է խոսքը:բԻ՞նչ նոր սադ րանքներ եք մո գոնում; Դա ձեր ձեռագիրն է, քանզի նախկին իշխանությունների օրոք գիտակցելով ձեր ոչն չացման վտ անգը, թռել եք հանրապետականների գիրկը, կազմելով կո ալիցիա:
Դուք էլ ունեք ձեր մե ղքի բաժինը, որովհետև դուք

էլ եք թալ անել, կեղ եքել, լափել Հայաստանի բյուջեն: Սա դրելով չփորձեք ազնիվ և կառուցողական ուղի ընտրած մարդկանց ներքաշել ձեր կե ղտոտ խաղերի մեջ, մեծ հաշվով դուք եք պար տվելու: Դուք կոր ծանվել եք ձեր թրքաբարո գործունեությամբ: Ձեզ երկար կյանք չունեք, հավանաբար շուտով և շատ մեծ սիրով կլսենք ձեր ՌԵ ՔՎԻԵՄԸ: