Դու´ք մեզ չեք հաղթել, մենք ձե´զ չենք պար տվել: Միայն վա խկոտ ղեկավարները կարող են լինել այդքան դա ժան ու սա դրող: Դուք այնքան եք իջել, որ … Աստղիկ Գալստյան

Աստղիկ Գալստյանը գրում է. Դու´ք մեզ չեք հաղթել, մենք ձե´զ չենք պար տվել: Միայն վա խկոտ ղեկավարները կարող են լինել այդքան դա ժան և սադ րող: Դուք այնքան եք իջել, որ անգամ ռա զմագե րիներից եք վա խենում, նրանց համարելով իբրև ահաբ եկիչներ: Հաղթող

առաջնորդը այդքան նսեմ չի կարող լինել, որ ռա զմագե րիներին օգտագործի, որպես պատ անդներ: Մենք չենք պար տվել և չենք պար տվելու ձեզ, դու´ք ընդամենը ժամանակավոր հր եշներ եք, ինչպես մեր երկրում գործող թուրքամետ ժամանակավոր որոշ գործիչներ, երբ նրանց վերջը տանք, հերթը ձերն է լինելու , հիմա ինչքան կարող եք ողջագուրվեք և անամ

ոթաբար ուրախացեք ձեր գո ղացած (հաղթանակի համար), բայց չկասկածե´ք, մենք ձեզ չենք պար տվել, վա խկոտ և նս եմ մարդկանց չեն պար տվում, այլ ժամանակ են տալիս, և էդ ժամանակը մեր օգտին է աշխատում, պատրաստվե´ք ստ որ և նե նգ սր իկաներ, շուտով` շատ շուտով մեր հերթն է գալու ,ուրախանալու ձե´ր պար տությամբ….