Գոյություն ունի նման տեսակետ «Աժ-ում ուժերը իրար միս են ուտ ում», և որի կապակցությամբ էլ ցանկանում եմ այդ մարդկանց ասել , որ… Ստեփան Գրիգորյան

Ստեփան Գրիգորյանը գրում է. Գոյություն ունի նման տեսակետ «Աժ-ում ուժերը իրար միս են ուտ ում»,և որի կապակցությամբ էլ ցանկանում եմ այդ մարդկանց ասել , լավ կլինի խոսելու փոխարեն մաստակ ծա մեք , քանզի ձեր այս տեսակետով տգ ետից ոչնչով չեք տարբերվում , և վերջ ի վերջո

ինչ են ասում «ընդ իմադիր գործիչները», որ իրենք գո ղ-ավա զակ թալ անչիներ չեն , այլ անմնացորդ ծա ռայել են երկրի բարգավաճման համար , իսկ գործող իշխանությունը , ասում է՝ դուք սր իկաներից կազմված բան դա եք։ Թալ անել եք երկրի գանձարանը ,երկրի ընդերքը , եվրոբանկերից վերցրած միլիարդավոր դոլարները , ի ապացույց մատնանշում են դղյակները, հյուրանոցները ,

հանքերը, բանկերը ։ Սա է գործող իշխանության հակ ադարձը թալ անչիներին , որոնք իրենց գործելաոճով՝ կաշ առք բա ժանելով հայտնվեցին Ազգային ժողովում, և որոնք իրենց փորձում են ներկայացնել բար ոյական, պետականամետ ուժ , որը զա վեշտալի ու ծիծաղելի է ։ Կարծում եմ նման տակ անքների հետ պետք չի բանավի ճել , այդ անձանցով կզբաղվեն պատ կան մարմինները ։