Թшլ անչի, դшվ աճան, գի շшտիչ հր եշների հե տпւյքի տզ րուկները չեն գիտակցում այն ,որ… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Թալ անչի, դա վաճան, գի շատիչ հր եշների հետ ույքի տզ րուկներն այսօր դարձել են ժողովրդի պաշ տպաններ, այնինչ առիթի դեպքում նրանք իրենց մարմնի ծավալից 2֊3 անգամ ավելի կծ ծեն նույն ժողովրդի ար յունը։ Նրանք 33 տարվա մեր իրական պատմությունը կե ղծող

պատմաբան խա բեբաններին և թալ անչիներին մեր ժող ժողովրդին այսօր ամենավերջին բառերով վիր ավորում են, իսկ 2018֊ի հեղափոխոթյունը համարում կատարված պատահականություն։
Նրանք այնքան տհ աս են, որ չեն գիտակցւմ կամ իրենց դրել էին ավ անակի տեղ, որ երկրում տի րող ամենաթ ողության և համատարած կո

ռուպցիայի պատճառով իրենք դարձել էին զզ վելի և գար շելի, որն էլ բերեց նրան, որ ներքևներւմ արդեն չէին ուզում ապրել այդպես, իսկ դուք տզ րուկներդ, արդեն չէիք կարողանում կա ռավարել, ավելին ասեմ, Ղարաբաղն էլ վաղուց տա նուլ էիք տվել։ Լավ կլինի քիչ շահարկեք Ղարաբաղի պատ երազմը, որովհետև շան գլուխը ձեր մեջ է թա

ղված, որը վաղ թե ուշ կբացահայտվի… Այնպես որ հեռու մնացեք ժողովրդի բող ոքներից և ձեր կե ղտոտ քիթը մի մտցրեք նրա գործերի մեջ։
Ինչ է, չեք տեսնու՞մ ձեր գի շատիչ հր եշների տգ ետ ու ախ մախ՝ 0֊ից ցածր մակարդակի հարցազրույցները։ Տզ րուկնե’ր, նրանք ամեն ինչ անում են, որ պահպանեն ժողովրդից թալ անած ավ արը, իսկ ձեր մուրազը՝ ծծ ել ժողովրդի ար յունը,

կմնա անկատար։ Ուշքի եկեք, քանի դեռ ուշ չէ։
Վերջում, նորից ձեզ՝ տհ ասներիդ հիշեցնեմ, մեր կողմից ընտրված օրինական իշխանությունների թեր ացումներին և բացթողումներին միայն մենք՝ ժողովուրդն իրավունք ունի արձագանքելու, իսկ ձեզ՝ ընդ դիմադիր հռչակած թալ անչիններիդ և ավ ազակներիդ պատասխ անատվության պետք է ենթ արկեն։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։