Հայկ Թորոյանը գրում է. Ալբանական պատգամավորները կարծում են, որ եթե իրենք մանդա տ ունեն, ապա դա ամբողջովին վեր ացնում է իրենց հան ցանքները։ ԱԺ-ի 8-րդ գումարման նախընտրական փուլում հայաս Պան դաշինքի պարագլուխը, ով արդեն իսկ մկան ծակից դուրս չի գալիս, այն ժամանակ իր դաշինքի ցուցակում էր

հավաքել, երկիրը ներսից քան դող ու բազմաթիվ քր եական մեղ ադրանքներով անցնող երևույթների, որոնց ստ ելով, թե ինքը կՌ ելու է, իրականում չասելով, որ այո թիմային մեծ պա տիժ են կՌ ելու։ Հ.Գ. Յուրաքանչյուր կերպար, ով այսօր հան ցանք կգործի, ապա «վաղը» անձեռնմխելության մանդ ատ կստանա, դա միանշանակ չի ազատելու իր երեկվա

հան ցանքից, դա տապար տվելու է և կռ ելու է իր պատ իժը, իսկ ընտրություններին կաշ առք բաժ անած, սպ առնալիքով մարդկանց ընտրատեղամաս ուղարկած ցանկացած ոք պետք է դա տապա րտվի, որպեսզի ապագայում վերջ դրվի վա խի մթնոլորտը, եթե մեզ չընտրես աշխատանքդ կկո րցնես սպ առնալիքները և 25 տարվա խայ տառակ ընտրությունների ձևաչափը, ի վերջո երկրում պետք

է քաղաքացին լինի իր երկրի բարձրագույն արժեքը։ Պետական պաշ տոնը չպետք է դիտարկվի «անձե ռնմխելիություն» եկամտաբեր բիզնես, ալան-թալ անի կենտրոն, այլ պետք է լինի ծառ այություն իր քաղաքացուն, լինի Վարչապետ, լինի Փոխվարչապետ, լինի Քաղաքապետ, պետք է հու

ռացած չլինի և գնահատի յուրաքանչյուր բարձրագույն արժեք ունեցող 1 քաղաքացու, քանի որ ցանկացած թիվ սկսվում է մեկից… Ամուր եղեք Ժողովուրդ ջան, ՀԴՄ-ները չմոռանաք, բոլոր հան ցագործները ԿՌ ելու են իրենց պա տիժը, անկախ իրենց անցյալ ու ներկա կարգավիճակից։

Добавить комментарий