Բոլորիս հասկանալի է, թե ինչ նպատակներ են հետապն դում ձեր շի նծпւ, կե ղծ, սш դրիչ հարցերը ուղղված ՀՀ Վարչապետին: Զուր են ձեր ջան քերը, քանի որ… Վիգեն Ծատրյան

Բոլորիս հասկանալի է, թե ինչ նպատակներ են հետապն դում ձեր շի նծпւ, կե ղծ, սш դրիչ հարցերը ուղղված ՀՀ Վարչապետին: Զուր են ձեր ջան քերը, քանի որ… Վիգեն Ծատրյան
Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՍԱ ԴՐԻՉ «ԸՆԴԻ ՄԱԴԻՐՆԵՐ»։ Բանը նրանում է, որ այս «ընդ իմություն» կոչված կո ռումպացված ռև անշիստները նախկինում եղել են իշխանություն, չնչին տոկոս ձայն փախ ցնելով ներ խուժեցին խորհրդարան այնպիսի

ոգով, ոճով, տրամադրվածությամբ, և դրսևորում են իրենց այնպես, կարծես իրենք են իշխանություն: Այսինքն, սրանց վրա նախկին իշխանության փոշին նստվածք է տվել, դեռ այդ ոգով են ճո ռոմաբանում: Լավ կլինի փոշին թափ տաք, դիմակներն էլ հանեք և սպասեք ձեր հասանելիք դա տ ու դա տաստանին: Բայց ոնց հասկացա դուք արժանանալու էք ժողովրդի դա տաստանին, որը

վստահ եմ դա ժան է լինելու։ Ձեր վերջը դա է լինելու: Բոլորիս հասկանալի է, թե ինչ նպատակներ են հետապն դում ձեր շի նծու, կե ղծ, սա դրիչ հարցերը ուղղված ՀՀ Վարչապետին: Շարունակում եք ոչ ադեկվատ պահվածքով ծա ղրել հայ ազգին, ծա ղրանքի առարկա դառնալով ինքներդ: Զուր են ձեր ջան քերը, որ գործադրում եք ձեզ պա

տառոտելով կե ղծ հայրենասիության քողի տակ, քանի որ ժողովուրդը զո րավիգ է, ամուր կանգնած է իշխանության կողքին: Դուք իշխանություն չեք լինելու… մոռացեք… Մի ջղ աձգվեք… մի ղժ ժացեք… Դուք ընդիմություն չեք…. Դուք մեր Պետությանը և ժողովրդին եք ընդ իմություն:
Կամ պաուզա տվեք և պի անոից սկսեք, կամ էլ ժողովուրդը ձեզ ցույց կտա, թե իսկապես որն է ֆորտեն: Հիշեցնեմ, որ օրկեստրը ղեկավարում է ժողովուրդը: