Լառա Ալավերդյանը գրել է, որ ՄՈԲ-ով հայրենիք չես պաշտպանի… այդ հարցում հավի ուղեղ ունեցող քո նմանները, թող ավել պակաս չհաչ ան, քանի որ… Գագիկ Հովհաննիսյան

Գագիկ Հովհաննիսյանն իր էջում գրում է. Լառա ալավերդյանը գրել է, որ ՄՈԲ-ով հայրենիք չես պաշտ պանի։ լառա, մոբը մարդկանց պատ երազմին մշտապես պատրաստ

պահելու համար է։ Հավանաբար ձեր ղարաբաղյան մա ֆիոզ կլ անն էլ քո պես էր մտածում, որ ՄՈԲ վարժանքներ չէր անցկացնում, Սակայն ձևակերպում էր, իբր անցկացրել է և ՄՈԲի վարժանքների համար բյուջեից

հատկացրած փողերը զխ կտվում էր։ Ես որ զոր ամասում աշխատում էի, կցված էի, որպես ՄՈԲի ղեկավարի գաղափարական գծվով տեղակալ։ Սակայն ՄՈԲի համար նախատեսված վարժանքները բացարձակապես չէին արվում։ Մարդիկ մտնում էին

զոր ամասից ներս, սենյակներից մեկի մեջ գրանցվում, և գնում տուն։ Ինքնին հասկանալի է, որ գումարները գլխավոր շտաբի կողմից դուրս էին գրվում ու յուրացվում։ Ահա, թե ինչու ՄՈԲը կո տորվոց այս պա տերազմում։ Լառա, եթե

պահանջվող վարժանքները արված լինեին, ուրեմն ՄՈԲը անխնա չէր կո տորվի։ Էնպես, որ այդ հարցում հավի ուղեղ ունեցո քո պեսները, թող ավել պակաս չհաչ ան ու իրենց ցնդ աբանությունները հանրությանը չներկայացնեն։