Նրանք հատուկ հրահ անգներ են ստանում իրենց ստվերում թաքնված ղեկավարներից, որոնց նպատակը հետևյալն է… Դավիթ Ղամբարյան

Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Երբեք կողմ չեմ եղել բռ նաճ նշումներին, սակայն այն ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, ահ ավոր էր: Ահ ավոր էր այն առումով, որ ընդ իմություն կոչված մանրապճ եղները ոչ միայն իրենց չափը չեն ճանաչում, այլև թք ում են երկրի օրինական իշխանությունների ու

ժողովրդի վրա… Եվ սա պատահական չէ: Նրանք հատուկ հրահ անգներ են ստանում իրենց ստվերում թաքնված ղեկավարներից, որոնց նպատակը պետության հիմքերը քան դելը և երկրում քաղաքացիական պատ երազմ հրահ րելն է… Այսինքն, երկրի սա հմանադրական կարգը կոր ծանելն է, ինչքան էլ, որ հրոները

սահմանադրությունից վեր ացրած լինեն այդ դրույթը: Խոսքս ռոբերտ քոչարյանի և սեռժ սարգսյանի մասին է: Քանի դեռ նրանք կան, այսպես է լինելու և աստիճանաբար վիճակը ավելի է սր վելու : Ոչ, նրանց պետք չէ ձերբ ակալել, որովհետև անազատության մեջ էլ իրենց սև գործը կանեն: Նրանց հետ այլ կերպ է պետք վարվել, այնպես, ինչպես իրենք վարվեցին Արարատ Միրզոյանի հետ ու դեռ ավելի խիստ և …