Երկրորդ օրն է անընդմեջ հետևում եմ ԱԺ նիստին։ Եվ սրանք են այն մարդիկ, որոնց ստեղծելիք օրենքներով մենք պիտի ապրե՞նք։ Ափսոս անցել են ժամանակները, երբ … Ալեքսանդր Սայադյան

Ալեքսանդր Սայադյանը գրում է. ԵՐԿՈւ ԽՈՍՔ… Երկրորդ օրն է անընդմեջ հետևում եմ ԱԺ նիստին ։ Արգահատելի և դա տապա րտելի է դահլիճում տեղի ունեցողը ։ Եվ սրանք են այն մարդիկ, որոնց ստեղծելիք օրենքներով մենք պիտի ապրե՞նք ։ Ափսոս անցել են ժամանակները, երբ օրինազ

անցներին անցկացնում էին զի նվորների շարքի միջով ու շամփրահ արում էին ։ Սրանց պետք է տկ լորացնել, լավ թրջել և ուռենու ճիպոտներով քա մակները դա ղել, առանց հաշվի առնելու՝ էգ է, թե ո րձ ։ Մտա ֆեյսբուք, որպեսզի ամ ոթ, դաս տիարակություն ու արժանապ ատվություն մի կողմ թողած, մոռանալով չափ ու սահման, իմ գիտեցած

ամենավերջին բառերով նախշեի Աժ- ում հայտնված փողոցայի խու ժանին, բայց հանդիպելով շատ ու շատ հրապարակումների և կարդալով դրանցում տեղ գտած որակումները և հայհ ոյանքները, հասկացա, որ իմ ասելիքը մանկական թոթ ովախոսություն կլինի և հրաժ արվեցի մտադրությունիցս ։ Սակայն պիտի խոստովանեմ, որ համամիտ եմ բոլոր քֆ ուր-քյ

աֆարների և հայհ ոյանքների հեղինակների հետ ։ Հ.Գ.1 Անկեղծ ասած, հանդիպածս բոլոր հայհ ոյանքներն էլ գիտեմ, ուղղակի արժանապ ատվությունիցս ցածր եմ համարում խու ժանի պատճառով էջս աղ տոտել, թե չէ…
Հ.Գ.2 Այս խե ղկատակությանը կարելի է վերջ դնել

ռոբիկին և սերժիկին ճաղերի ետևում փակելով ։
Հ.Գ.3 ԱԺ իշխող մեծամասնություն, եթե վստահ եք ձեր ուժերին, անկաշա ռությանն ու ազնվությանը, ԱԺ քն նարկմանը դրեք և մեծամասնության քվ եարկությամբ ընդունեք պատգամավորի անձեռ նմխելիության մասին օրենքը չե ղարկելու մասին օրենքի նախագիծը ։ Հը՞, СЛ АБО?!