Հայկ Թորոյանը գրում է. Բոլորս բավականին էմ ոցիոնալ ենք, բայց հիմա երբ Իշխանությանը տվել ենք պողպատե մանդա տ ու տեսնում ենք ընդդիմության լկ տի և անբ արոյական կեցվացքը, ապա մեխանիկորեն մեր էմ ոցիաների զո հն ենք դառնում և պահի ազդեցության տակ չկառավարելով

մեր էմո ցիաները, զա յրանում ենք և հիաս թափվում իշխանության հանդ ուրժողականությունից, մեղ ադրելով, որ ի՞նչու պողպատե
մանդա տով կտ րուկ գործողություններ չեն իրականացնում, ուստի ես հիմա հակ ված եմ մեկ տեսակետի, որ ընդդիմադիր անբա րոյականները

օգտագործելով իրենց ոչ պատվով ստացած մանդա տները, ԱԺ-ում ցուցաբերում են մի տումնավոր անբա րոյական կեցվածք, հետապն դելով 1 նպատակ, որպեսզի Հայ Հանրությունը զայ րանա, հիաս թափվի, մեղ ադրի Իշխանությանը և նման այլ բաներ, որից հետո ընդդիմությունը կկարծի թե այլևս Իշխանությունը չունի ժողովրդի աջակցություն և դուրս

կգա փողոցային պայ քարի։ Սակայն այն, որ Իշխանությունը պետք է ընդդիմությանը համապատասխան կերպ արձագանքի և իջնի իրենց անբար ոյական մակարդակին, դա այդպես չի լինելու, բոլորիս հայտնի է, որ ընդ դիմադիր շերեփուկները ուղղորդվում են իրենց ալբանացի քաղաքական ծնողի հեռակառավարման վահանակի

միջոցով, իսկ Հայր Մերը այդպես էլ չսովորած ծնողը գիտակցում է, որ նա այլևս ապագա կալ անավոր է և դա տապա րտվելու է շատ շուտով, ուստի հեռակառավարման վահանակը ձեռքից վայր չի գց ում և ԱԺ-ի խամաճիկներին օգտագործում է ամենա ստ որ միջոցներով, միաժամանակ ալբանացին և շերեփուկները հասկանում են, որ ՀՀ-ում ձևավորվում

է Օրենքի Դիկ տատուրա, Դա տաիրավական համակարգը ի շնորհիվ ԲԴԽ-ի ղեկավարի, օր օրի բուժվում և մաքրվում է անցյալից մնացած վն գստացող դա տավորներից, այնպես-որ սիրելի հայրենակիցներ, ամեն բան իր հունով առաջ է գնում, ես էլ շատերիդ նման երբեմն էմոցիաներիս զոհն եմ դառնում, պետք է համբերատար աջակցենք մեր իշխանությանը, քանի դեռ ալբանացու շերեփուկները վն գստում են, ուրեմն մեր իշխանությունը ճիշտ ուղու վրա է.. Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։

Добавить комментарий