Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՍԱ ԴՐԻՉ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐ
Ժողովրդի դեմ մար տնչում են ավ ազակները, բան դայի ներկայացուցիչները, ընդերքը թալ անողները, ընտրություններ կե ղծողները, բանակը թալ անողները, Հայաստանը մաս-մաս վաճառողները, ազգին կե ղեքողները, և այս վն գստացողները

բեմադրում են սա դրիչ սցենարով ներկայացումներ, միայն թե թալ անածը չվերադարձնեն, և շարունակեն անպա տիժ մնալով նորից թալ անեն: Թան էլ չէ, փռթած մածուն… Անդադար ուրախացնում են թշ նամուն իրենց ոչ ադե կվատ պահվածքով, նյա րդայնացնում ժողովրդին, խայ տառակում մեր

Պետությունը ողջ աշխարհում: Որոշ «ընդ դիմադիր» մանրէներ, ստ րուկներ, ըստ պայմանավորվածության կատարելով իրենց առջև նախօրոք դրված խնդիրները, դի տավորյալ խան գարում են ԱԺ-ում կատարվելիք աշխատանքներրը, որը կարելի է որակել որպես անբա րո քայլ,

հատկապես այսօր ավելի քան անհրաժեշտ է առաջ նայել, առաջ շարժվել, անցնելով շատ դժ վարին ճանապարհ, ոտքի կանգնել, հաղթահարելով դժ վարությունները, կերտել բոլորիս ապագան:
Այսպիսի հայրենադա վ պատգամավորներին միանշանակ պետք է զր կել մանդ ատից, քանի որ

նրանք աշխատում են մեր թշ նամիների օգտին, քայ քայելով հիմնովին մեր Պետությունը: Պա տժել է պետք անհայրենիք դա վաճաններին: Դուք պար տվել եք ժողովրդին, ձեզ չենք հան դուրժում, ավելին ասեմ ատ ում ենք, և սպասում ձեր լիովին ոչ նչացմանը: Չեք ներվում և վերջ…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *