Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Կառավարությունը ԱԺ ներկայացրած իր ծրագրում նախատեսում է կրճատել պար տադիր ծա ռայության ժամկետը ։ Լավ մտադրություն է ։ Բայց այստեղ կա մի բայց, և դա ոչ թե պատ երազմական վիճակում գտնվելը, թշ նամի հարևաներ ունենալն է, բանակը համալրելու

խնդիրը ,դա կլուծվի հենց կառավարության առաջարկած ծրագրով ՝ զուգահեռ անցում պր ոֆեսիոնալ բանակին ։ Հարցը կայանում է նրանում,որ եթե ուզում ես ունենալ ժամանակակից բանակ,ապա այդ բանակի յուրաքանչյուր մա րտիկ պիտի տիր ապետի ժամանակակից զե նքին,անկախ նրանից նա գտնվում է գործող

բանակում թե պահեստազ որում ։ Սա այն բանակը չի,որ գնաս ԱԿՄ-ից,ՊՇԿ-ից, տա նկից, հր անոթից և այլ զեն քերից կր ակել, վարել սովորես և դառնաս զի նվոր ։ Այո,դրանց համար 1 տարին էլ շատ է ։ Սակայն ժամանակակից բանակը հագեցած է ԲՏ,Նանո տեխ նոլոգիաներով, կի բեռ, ինչու չէ,նաև կենսաբանական վերջին սերնդի զե նքերով,

որոնց տիր ապետելու համար տարիներ են պետք, որը պետք է սկսել դպրոցից, կատարելագործել, փորձ ձեռք բերել բանակում ։ Այնպես որ, ժամանակակից ԶՈՒ ունենալու համար պետք է սկսել դպրոցից գալ հասնել բանակ,նոր մտածել ժամկետների մասին… Հ.Գ. Մի առիթով վարչապետը այսպիսի միտք է արտահայտել,որ

կառավարությունը պիտի վերցնի բարձր նշաձող, որպեսզի գոնե հասնի մինիմալին, իսկ մեր նախարարներից մեկն էլ, օրերս խոսելով քն նարկվող կառավարության ծրագրի մասին,ամբ իցիոզ է որակել այն ։ Այո,ըստ իս,բարձր նշաձողն ու ամբ իցիաները լավ են անհատի դեպքում, սակայն շատ վտ անգավոր են երկրի և պետության համար, հատկապես, երբ դրանց միահյուսվում է պոպ ուլիզմը…

Добавить комментарий