Ադրբեջանցի Ջեմիլ Բաբայեվը կարողացել է ներթ ափանցել Արցախի Մարտակերտի տարածք և մտնել տներից մեկը… Այս դեպքը, իհարկե, տագ նապալի և անհանգ ստացնող է, բայց խոսում է այն մասին, որ … Նաիրի Հոխիկյան

Նաիրի Հոխիկյանն իր էջում գրել է. Ադրբեջանցի Ջեմիլ Բաբայեվ անունով զի նվորականը կարողացել է ներ թափանցել Արցախի Մարտակերտի տարածք և մտնել տներից մեկը, սպ առնացել տան բնակիչներին։ Անչափահաս երեխաների ճիշտ

կողմնորոշվելու շնորհիվ թշ նամու զին ծա ռայողը ձերբակ ալվել է։ Շատ մանրամասների մասին չեմ խոսի, առաջիկա ժամերին սպասենք պաշ տոնական պարզաբանման։ Այս դեպքը, իհարկե, տա գնապալի և անհան գստացնող է, սակայն խոսում է այն մասին, որ Արցախի պաշ տպանության բանակի

թվակազմը պետք է ավելի մեծացվի, գոնե դառնա այնքան, ինչքան մինչև պա տերազմն էր։ Արցախցին համառ և անվ ախ է, դա ապացուցվել է բազմիցս։ Հետևաբար Մարտակերտի 1 դեպքից վա խենալ և խու ճապ տարածել պետք չի։ Մենք հո չե՞նք պատմում, թե հայ զի նվորը ինչեր է անում թշ նամու տարածքում, եթե պետք է լինում։