Հող հան ձնողների իշխանությունն այնքան է տար վել իր լսարանի համար լայքեր ապահովելու մո լուցքով, որ չի գիտակցում, թե … Թագուհի Մելքոնյան։ Թագուհի Մելքոնյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Այս իշխանություններն ամեն օր

պաշ տոնական հարթակներից շրջանառում են հակ ահայկական թեզեր` ԽՍՀՄ քարտեզներին հղ ում կատարելուց մինչև Արցախի յոթ շրջանները մինչև պատ երազմը հան ձնված ներկայացնող ձևակերպումներ։ Հող հանձ նողների իշխանությունն այնքան է տա րվել իր լսարանի համար լայքեր ապահովելու մո լուցքով, որ չի գիտակցում, թե ինչպես է իր անպատասխանատու քայլերով

արդարացնում թշ նամու զա վթողական նկ րտումները, ջուրը լցնում Հայ Դա տի, մեր դիվանագիտության տասնամյակների աշխատանքը, հող նախապատրաստում մեր սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի հերթական ներ խուժումն արդարացնելու համար և որ ամենավտ անգավորն է` զր կում սերունդներին կո րսված հայրենիքը վերադ արձնելու, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ իրավական պահ անջ ներկայացնելու հեռանկարից։

Leave a Reply