Ադրբեջանը արդեն պրո վոկացիա է անում Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի դեմ։ Չգիտեմ, թե Փաշինյանի համար ինչն է ընդունելի և նորմալ, ինչը` ոչ, սակայն … Յուրի Կոտենոկ ։ Republica.am-ը գրում է. Ադրբեջանը արդեն պրո վոկացիա է անում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև

Ռուսաստանի Դաշնության ու Իրանի դեմ ։ Կաս կածից վեր է, որ Ադրբեջանի պրո վոկացիոն պահ վածք ստանալու է կո պիտ ու համաչափ պատասխան ։ Յուրի Կոտենոկ ։ Չգիտեմ, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կամ Փաշինյանի համար ինչն է ընդունելի ու նորմալ,

ինչը` ոչ ։ Բայց Ռուսաստանի Դաշնության համար այս ամենը անըն դունելի է և անն որմալ ։ Կրկնում եմ` այստեղ ոչ ոք չի պատրաստվում հան դուրժել Ադրբեջանի կողմից իրավիճակի հետագա լար ումը ։ «Сегодня.ру» խմբագիր, հայտնի ռազ մական վերլուծաբան Յուրի Կոտենոկ ։

Добавить комментарий