Ազգային Ժողովի ղարաբաղադաշնակցական “ընդ դիմադիր” երկու խմբակցությունների մինիմում ծրագիրը այն է, որ … Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. ԱԺ-ի ղարաբաղադաշնակցական “ընդդ իմադիր” 2 խմբակցությունների մինիմում ծրագիրը այն է, որ կարողանան ամեն գնով երկիրը պահել լար վածության և խառ նաշփոթի մեջ, դրանով նրանք ցանկանում են ժամանակ շահել, որ ահաբ

եկչական կամ այլ ոչ սահմանադրական ճանապարհով իրականացնեն իրենց մաքսիմում ծրագիրը, այն է՝ բռ նի ու ժով զա վթել ժողովրդի իշխանությունը։ Ժողովուրդ ջան, պատահական չէ, որ ամբա ստանյալ քոչը Ազգային Ժողով է խց կել նույնիսկ Հոկտեմբերի քսանյոթի ոճ րագործության

մեջ կասկ ածվողի։ Իսկ մոլ որվածներին և անու ղեղներին հավաքագրել է որպես թի րախի։ Զուգահեռ տեղի է ունենում ազգայնական տե ռորիստական խմբավորումների ու 5֊րդ շարասյան համախմբում։
Սիրելի հայրենակիցներ, 1000×միլիոն տոկոսով մեր տարածքային ամբողջականությունն անձե ռնամխելի է, հանգիստ եղեք, իսկ որոշ սահմանային

հատվածներում չլուծված հարցերը կլուծվեն ըստ նախկին խորհրդային սահմանների։ Այսօր օդ ու ջրի պես մեզ խաղաղություն է պետք։ Ամեն դեպքում պիտի լինենք միասնական ու զգոն, որ վաղուց աղ բանոցում ու լուս անցքում հայտնված տակ անքներին վերջնականապես ջախ ջախենք։ Առողջ եղեք։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։