Ողջ Հայաստան դաշինքը, որ մտել է խորհրդարան Քոչի փողերով ունի հետևյալ նպատակը ,որ պետք է… Սոնա Արշունեցի

Սոնա Արշունեցին գրում է. Ժողովուրդ միշտ մտածում եմ, եթե հիմա գործի դրվի «ապօ րինի գույքի բռ նագան ձման մասին օրենքը»,փոխվի դա տական համակարգը և երկիրը թա լանածները՝ Քոչն ու Սերժն ունեզ րկվեն և ձերբակ ալվեն իրենց հան ցագործությունների, թալ անի համար,տեսնես նրանց մետա ստազները,որ այսօր փողի զո ռի հայտնվեցին

խորհրդարանում և աթոռների տի րացան և իրենց դուխերը ելել իրենց ուտում է, տեսնես այդ դեպքում,երբ կկտ րվեն ֆինանսավորումից, մտածում եմ, էլի՞ հրանտ մարգարյանի հոր դորով պիտի պար տիզանական հար վածներ հասցնեն Նիկոլին, և իշխանություններին ընդհանրապես, կամ՝ Վանեցյանը կհասնի՞ իր երազանքին, որ տա պալի Նիկոլին, վարչապետի աթոռը գր ավի, կամ

կառաջնորդվի՞ Սերժի «քարը քարին չթողնելու» մեթոդով, կամ ողջ «Հայաստան» դաշինքը, որ մտել է խորհրդարան Քոչի փողելով մի հստակ հրահ անգ ունենալով, որ պետք է «խորհրդարանը ներսից պայ թեցնեն», առանց ֆինանսավորմամբ արդյո՞ք այդ «հայրենասեր նվիրյալներն» իրենց շեֆերի հրահ անգները կյանքի կկոչեն, կփորձե՞ն Նիկոլին տապ ալեն, բայց ինչպես տեսնում ենք, թեպետ դեռ

Քոչը և Սերժն ազատության մեջ են, թեկուզ նրանք անխ նա իրենց ֆինանսները շռայլում են, որ խորհրդարան մտածները իրենց սա դրանքները կրկնապատկեն և եռապատկեն, ագր եսիայի դոզան էլ հետը, Արծվիկ Մինասյանի զրպ արտանքների, սահմանադրական դա տարանով ահաբ եկելով, բայց բոլորս էլ անզե ն աչքով տեսնում ենք, որ Ալեն

Սիմոնյանը և ոչ միայն նա, պողպատյա մանդա տով օր- օրի ջախջ ախիչ հար ված են հասցնում և հաղթականորեն գյ ամերը քաշում են, իսկ թե այդ ֆոնի վրա Քոչն ու Սերժն ինչ մանթ րաժի մեջ են էլ չասեմ, որ խորհրդարան մտածները չկարողացան հասնեին քոքին և մաշեցնեին… Բա որ այդ խորհրդարանակներն իմանան, որ շուտով

Ղարաբաղյան կլանի իրենց 2 շեֆերը հայրենիքի դա վաճանության համար կանգնելու են ռա զմական տր իբունալի առաջ,տեսնես այդ ժամանակ Վանեցյանը, Աննա Մկրտչյանը, Իշխանիկն,Գեղամիկը, Արծվիկը, և մյուսները,որ իրենց ագ րեսիան հաճախ արտահայտում են իրենց ելույթները համեմելով

Վարչապետին կապ իտուլյանտ պի տակելով, տեսնես այդ ժամանակ նրանք կհան դգնեն Քոչի և Սերժի երեսին շպ րտեն դա վաճան և կապ իտուլյանտ բառերը… ինչ որ չեմ հավատում, այնքան են ծա խված, որ իրենց աչքի առաջ Սերժը և Քոչը մարդ սպ անեն, նրանք կքո ղարկեն… այ այդքան ծա խված են,,,