Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Ազատության և հետախ ուզման մեջ գտնվող քր եական հան ցագործները, թալ անչիները և իրենց աջակցող խու ժանը, զա ռանցում են, թե հավանական է թալիբների ցեղախմբերը հայտնվեն Հայաստանում։ Շնորհիվ ձեզ, երբ Հայաստանում երեսուն տարի տի րում էր

վաղ ֆե ոդալական հասարակարգ ու Հայաստանը բաժ անված է եղել մի քանի տասնյակ ձեր խառը ընտանեկան բար բարոս ցեղատեսակների և ցեղախմբերի միջև, որտեղ քա ոսը և անար խիան այնքան էր խո րացել, որ բոլորը բոլորին դեմ էին, իսկ անբար ոյականության մասին խոսելն ավելորդ է, կարելի՞ է ասել, ձեր գործունեությունն ինչով էր

տարբերվում թալիբներից, դեռ ավելին, մեզ մոտ վիճակն ավելի վա տ է եղել, քան Աֆղանստանում է։
Լավ կլիներ վեր ընկ նեիք տեղներդ ու մտածեիք, թե ինչպես հանդես գաք մեղ այականով և գո ղունը հետ վերադ արձնեք ժողովրդին։ Շնորհակալ եղեք, որ մինչ օրս ժողովուրդը ձեզ դեռ ոտ նատակ չի

տվել։ Հա, հիշեցնեմ, որ թալիբներն իգ իլին դեմ են, իսկ ձեր գործելաոճն իգ իլից չի տարբերվում։ Առայժմ այսքանը։ Ժողովուրդ ջան, շտապելը լավ բանի չի հանգեցնում, եղեք համբերատար։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий