Պարզ է չէ՞, որ ՀՀ-ի կոռ ումպացված տարիներին գլխավոր դա տախազ եղած երևույթը ներկայումս դեռ աշխատող ինչքան դա տախազների, դա տավորների, նկատմամբ ինչքան շան տաժի հիմքեր կունենա, բայց … Հայկ Թորոյան

Հայկ Թորոյանը գրում է. Պարզ է չէ՞, որ Հայաստանի կոռ ումպացված տարիներին գլխավոր դա տախազ եղած երևույթը ներկայումս դեռ աշխատող ինչքան դա տախազների, դա տավորների, քն նիչների և մի շարք պետական բարձր աշխատակիցների նկատմամբ կոմ պրոմատներ կունենա, ինչքան շան տաժի հիմքեր կունենա, սակայն ընդամենը

րոպեներ առաջ, դա տարանը բավարարեց քն նիչի միջնորդությունը. ձերբակ ալված ՀՀ նախկին գլխավոր դա տախազ Աղվան Հովսեփյանի կալ անավորելու որոշումը և նա կա լանավորվեց։ Սիրելի Հայրենակիցներ, այսօր կգտնվեն նաև մի շարք քն նիչներ, դա տախազներ և դա տավորներ, որոնք իսկապես նվիրված կլինեն նոր իշխանությանը,

արդար աշխատելու նոր կանոններին ծա ռայելու Հայ Ժողովրդին և պետությանը, սակայն նրանք հնարավոր է կաշ կանդվեն աղվանների ժամանակահատվածում ինչ որ կե ղտոտ խաղերի մեջ մասնաբաժին ունենալու պատճառով, ուստի ես կարծում եմ, պետք է նրանց դուխ տանք, երբեմն նրանց ներենք, քանզի նրանք մի գուցե կամա կատարի կարգավիճակում լինելով առանց

գիտակցելու, որ պետությանը և ժողովրդին վն ասում են, քան դում են բանակն ու հայրենիքը, երբեմն անզոր են եղել չկատարել իրենց կոռ ումպացված ղեկավարների հրահ անգները, սակայն այսօր նրանք դա րձի գալով, ցանկանան արդարացնել իրենց։ Սիրելի հայրենակիցներ, միգուցե մենք ոչ բոլորին տեսնենք, սակայն իշխանությունը կնկատի ազնիվներին, և կպահպանի, իսկ մնացածին

պողպատե մանդ ատով պետք է ուղարկի աշոտյանի հասցեով, որոշներին էլ դա տապա րտի և նրանց ողջ թալ անը բռնագր ավվի.. Հուսանք աղվաններն ու Սյունաց բան դիստները այլևս Հայաստանը կտեսնեն Վարդաշեն Քրեակատարողական հիմնարկի ճաղա վանդակներից, իսկ ռոբի կալ անավորմանը շատերն են սպասում, հուսանք 309 հոդվածով նա ևս շուտով կկալ անավորվի և կդա տապա րտվի։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։