Սեպտեմբերի 21֊ին Հայաստանի անկախության օրնա, հիմա հարց՝ ումի՞ց կամ ինչիցա՞ անկախ էս թշ վառ երկիրը ու սա էն դեպքում, երբ … Հայկ Զոհրաբյան

Հայկ Զոհրաբյանը գրում է. Սեպտեմբերի քսանմեկին Հայաստանի անկախության օրնա, հիմա հարց՝ ումի՞ց կամ ինչիցա՞ անկախ էս թշ վառ երկիրը և սա էն դեպքում, երբ երկրիդ կապ իտուլյանտ ղեկավարը Արցախը հան ձնելուց հետո ոտք չի դրել հենց Արցախ, էն Արցախ, որ ասեց Հայաստան է ու վերջ

և տվեց թուրքին։ Ես զար մանում եմ էն մարդկանց վրա, որ պատմություն չգիտեն, սեփական երկիրը լք ում են, գնում են ռուսաստան խո պան պա տճառաբանելով որտեղ հաց ընդեղ կաց և ասում են որ ռուսը մեր դաշնակիցնա, չէ ռուսը ձեզ մի փոր հաց տվողնա (էդ հացը քո երկիրը քեզ չի տալիս), թե չէ Լենինը թուրքինա պաշ տպանել, Ստալինը Չարենցին, Բակունցին և մնացածինա սպ անել և այլն։ Ամսի քսանմեկին գունագեղ

տոնակատարությունա անելու կապ իտուլյանտը, էս էլ ենք հան դուրժելու՞ ու ընդհանրապես, եթե երկրում կա երեք միլիոն վարչապետ, ինչուա՞ միաբնձնյա կապ իտուլյանտը մնացած վարչապետերին նվ աստացնում, ստ իպում պար տադիր պատվաստվեն առանց կարծիք հարցնելու, դե հա ճիշտ եք, միանձնյա էլ հան ձնեց Արցախը և ամսի քսանմեկին քայլող մարդու արձանն են դնելու կենտրոն տեղ թք ած ունենալով մնացյալի կարծիքի վրա։