Տեսնում եք այ թա լանչի ավա զակներ ինչքան եք մարդկանց վա տություն արել, որ ազգի մեծ մասը ուրախանում է ձեզ կալ անքի մեջ տեսնելով,դուք ինչ աստիճան անխ իղճ եք եղել որ… Վալենտին Կիրակոսյան

Վալենտին Կիրակոսյանը գրում է. Տեսնում եք այ թալ անչի ավա զակներ ինչքան եք մարդկանց վա տություն արել, որ ազգի մեծ մասը ուրախանում է ձեզ կա լանքի մեջ տեսնելով,դուք ինչ աստիճան անխի ղճ եք եղել որ այս օրով ժողովրդի մեծամասնությունը չի թաք ցնում ուրախությունը ձեզ

տեսնելով ճաղա վանդակի հետևը,
քանի տասնյակ 1000-ավոր մարդկանց կլինես վա տություն արած քո մի գրիչի հար վածով մարդկանց սարքելով չք ավոր աղքատ զր կելով ազատությունից իսկ դուք դառնալով միլյարդատեր, հայրենիքը դուք եք այս վիճակին հասցրել բան դայի

պարագլուխներ,փողը ձեռքի կե ղտ է,հարգանք վայելեք որը ձեզ մոտ բացակայում է,ձերը միայն թա լան է եղել գռ փեք չր փեք ժողովրդին վա տություն անեք, տեսաք որ կյանքը բումերանգ է,գլխավոր դա տախա զության դուռը պաչում էիր որպես ինչ այ անա ստված հա նցագործ տեսար ինչ եղավ։