Ո՞ւր էին ձեր որդիները, ձեր փեսաները, ձեր ամուսինները պատ երազմի ժամանակ, երբ … Վիգեն Ծատրյան

Վիգեն Ծատրյանը գրում է. Հարգելի Արցախի ժողովուրդ, քույրեր և եղբայրներ… Հայաստանցին կռ վել է, պայ քարել է, գե րության մեջ է, հաշ մանդամ է դարձել, զո հվել է, անմա հացել, հերոսացել է, անհ ետ կորել է հանուն ձեզ և հանուն Արցախի Հանրապետության, հանուն մեր

երկրի անվտ անգության: Հայաստանցին դեռ ող բում է ցա վի և վշ տի մեջ: Ո՞ւր էին ձեր որդիները, ձեր փեսաները, ձեր ամուսինները պատ երազմի ժամանակ, երբ որ ձեր կողմից լք ված գյուղերը հայաստանցին էր պահում, և դա փաստ է, որ գյուղերը դատարկվել էին, այլ ոչ թե աս եկոսե:
Տպավորություն էր , թե Արցախը և Հայաստանը

տեղերով փոխվել էին, Արցախցիները Հայաստանում անվտ անգ ապրում էին, Հայաստացնիք էլ պատ երազմում Արցախում: Իհարկե ոչ բոլոր Արցախցիներին է վերաբերվում, քանի որ ականատես եմ եղել շատ և շատ հայրենասեր Արցախցիների, ովքեր լռում են, իսկ փա խնողները աղմ կում և պահ անջում: Ի՞նչ է սա, եթե ոչ

ուղղորդված, միտ ումնավոր ցույ ցեր և բո ղոքներ կազմակերպելու, Հայաստանը լար վածությամ մեջ պահելու, թուլ ացնելու համար: Այսօր դուք պետք է շենացնեք Արցախը բնակվելով, այլ ոչ թե
լք ելով ձեր պապական տարածքները և ձեր ծննդավայրը : Ո՞վ պիտի ապրի և ապրեցնի Արցախը, եթե ոչ դուք… Հայաստանը ահռ ելի

կլորիկ գումարներ է հատկացնում Արցախին, ձեր պահ անջներն ու կարիքները հոգալու համար:
Դուք իրավունք ունեք պահ անջելու, թե ինչի վրա են ծախսվում այդ գումարները, և ինչի՞ չեն բավարարում ձեր պահ անջները, քանի որ այդ գումարները ուղարկվում են ձեր բարեկեցության համար: Գնացեք և պահանջեք Արցախի նախագահից և այն

ղեկավարներից ում առջև դրված են ձեր խնդիրները լուծում տալու համար: Պաշ տպանեք ձեր իրավունքները և անշնորհակալ մի եղեք Հայաստանից և Հայաստանցուց : Պահա նջատեր եղեք ձեր իշխանություններից, իսկ Հայաստանի կառավարությունը օգնել և օգնում է ձեզ ավելին, քան իր քաղաքացուն: Բնակվեք Արցախում, այն չպիտի դարձնեք անմարդաբնակ և ամայի տարածքներ, ինչը կուրախացնի մեր ընդհանուր թշ նամուն: