Նանե Արզումանյանը գրում է. Եռաբլուրում Եղբորս շիր մաքարի մոտ մի Զի նվոր էր կանգնած։ Մե ղավոր հայացքով մոտեցավ մայրիկիս և ասաց, որ Եղբայրս է փրկել իրեն, որ այսքան ժամանակ հիվ անդանոցում էր, որովհետև քայլել չէր կարողանում…
Այնքան ամուր գրկեցինք Զի նվորին բոլորս, թվաց՝

Նա մեզ հետ է… Մի քանի օրից տասնմեկ ամիս կլինի, որ Նա ֆիզիկապես մեր կողքին չէ և այսօր ավելի մանրամասներ իմացանք չա րաբաստիկ դեպքից։ Զին վորը՝ Վիրաբը, պատմեց, որ միայն հրամ անատարը կարող էր այդքան արագ կողմնորոշել , այդքան Զի նվորների կյանքեր փրկել

և ինքն անմա հանալ… Լուռ էինք բոլորս և քա րացած նրա կատարած հեր ոսական արարքներից, Եղբորս տղան միշտ կարողանում է ու ժեղ մնալ բոլորիս համար, սակայն այսօր, ավելի մանրամասն իմանալով իր հերոս Հոր մասին, սկսեց արտ ասվել… Ես հիմա չեմ կարող խոսել Զին վորի

պատմածների մասին, որովհետև ճիշտ կլինի, որ հենց ինքը պատմի… Ես միայն երախ տապարտ եմ Աստծուն, որ աշխարհի ամենահզ որ Տղամարդու,ամենախիստ Զի նվորականի, ամենազո րեղ Հրամա նատարի քույրն եմ… Թող Աստված ամուր ձեռքերով պահպանի այն Զի նվորներին, որոնց Նա փրկել է։

Добавить комментарий