Պետրոս Սողոմոնյանը գրում է. Ես իմ կարծիքը ունեմ այս հակ ահայկական քայլի համար։ Ով մտածել է , ով տպել է , ով տեղը տրամադրել է ,նույնիսկ այն բանվորը որ տեղադրել է ,բոլորն էլ անհայրենիք սր իկաներ են ։Սա չունի երկրորդ իմաստ ,արված է մի պարզ պատճառով,էլ ավելի Ռուսատանին մեր երկրի դեմ գազ ազացնել ,լավ

իմանալով որ ժողովուրդը չի հան դուրժի ,հնարավոր է որ կառավարությունն ել չհան դուրժի ու պաստառները այ րեն կամ հեռացնեն ,և հրա հրեն հերթական հակ առուսական ու Ռուսատանում հակահայկական կր քեր ,100 տոկոս համոզված եմ որ ֆինանսավորվում են Ադրբեջանի հատուկ ծառ այությունների կողմից ։Երկրորդ կարծիք ու միտք

հնարավոր չի լինի ,2016 թվին մեկ հատ ռուսական դրոշ այ րինք ,մինչ օրս մեզ հիշեցնում են ,դե պատկերացրե՞ք որ մենք այ րենք Պուտինի նկարները։ Արցախը կոր ծանողները ցանկանում են կոր ծանել Հայաստանը ։Եթե մենք այդ անա սուններին ֆիզիկապես չոչ նչացրինք ,նրանք մեզ և մեր երկիրը կոր ծանելու են ,մենք սխալվում ենք որ

աշխարհում գոյություն ունի ժողովրդավարություն ,դա կոր ծանարար մտածելակերպ է ,գիշ ատիչ գազ անին միյայն ոչն չացնելն է հանգստացնում ։Երբ հավանոցից մի հավ էս բռնում որ մո րթես ,մնացածը փախ նում են ,զգում են ,իսկ մեզ այսօր այդ հավերն են մոր թում իսկ մենք փախ նում ենք ։Սա է իրականությունը ։Մեր ԱԱԾ-ը մեր երկրին չի ծառ այում ,բաց տեքստով գրվում է որ քոչարյանը

հրավիրվել է Ռուսատանի դաշնություն Единая Россия իշխանական կուսակցության հրավերով ։ԱԱԾ,դուք նրան հարցնելու բան չունե՞ք ։Արցախը պար տվեց գիտե՞ք ինչի համար ,որովհետև արցախցին չցանկացավ ձեր համար զո հվի ,թողեց հեռացավ որ

չկռ վի և չզո հվի, եթե դուք երկրին շարունակեք ծա ռայել նույն ձև ,Հայաստանում ապրող հայն էլ չի պաշ տպանելու Հայաստանը ,որովհետև ազգը զզ վում է ձեզնից ,ինքն էլ է թողնելու հեռանա ,դուք ել եք ստ իպված հեռանալու և երկիրը առանց մեկ կր ակոցի հան ձնվելու է թշ նամուն ։

Добавить комментарий