Հայկ Թորոյանը գրում է. ՀՀԿ-ի կառկ առուն դեմքերին վաղուց չէի անդրադարձել, սակայն պատկերացնում եք, հհկ-ն և ինչ-որ մի թլ ոշ իրար գլուխ հավաքվելով դաշինք կազմեցին, անունն էլ դրին, ՝՝պատիվ ունեմ՛՛ սակայն էնքան պատիվ չունեցան, 3-տարի մեր ժված մնալուց հետո էլ 7% քվե չստացան, և հերիք չի ՔՊ-ի ձայների հաշվին

ոչ պատվով ճող ոպրեցին և յոթ պատգամավորի խցկ եցին ԱԺ-ը, մի հատ էլ էսօր դրանց հին մե ռելներով մեղ ադրում են իշխանությանը, որ Անկախության տոնին ընդառաջ պարգևավճարները ստացել են, և ոգևորված հայտարարում են, որ իրենք հրա ժարվել են այս ամսվա պարգևավճարից՝ սերժը կասեր, ի՛յա իրո՞ք։ Արա չէ իրոք մի հատ անմարդաբնակ կղզի եմ ուզում, որ ոչ ինտերնետ լինի, ոչ մի բան չլինի, սրանց ռոժը էնքան

չտեսնեմ, մինչև ինֆ արկտ ստանան մե ռնեն նոր կղզուց դուրս գամ։ Պատկերացնում եք, ՀՀԿ-ի կառկ առուն դեմքերը, և էն հու դա վանեցողլին, որոնք Երևանը կադաստրով մետր առ մետր վաճառել են, վիլլաները կառուցել և ոտքները գց ել ոտքներին ապրում են, էսօր քն նադա տում են այն իշխանությանը, որի պատասխ անատվության գրեթե

զրո ամբողջ 1 % իրենց ողջ բռ նազա վթած
քսան տարիներին չեն ունեցել, պատկերացնում ե՞ք, քն նադա տում են աշխատավարձով և չնչին պարգևավճարով աշխատող այն պաշ տոնյաններին, որոնք պա դավատներով և հաստավիզ ախռ անիկներով չեն շրջում, փողոցում մարդկանց չեն բռ նաբարում, ոչ մեկի հետ ույքներին ձեռք չեն տալիս,

ոչ մի լրագրողի էնպիսի չափ ալաղ չեն տալիս, որ վիզը կո տրվի, պարզապես համեստ աշխատելով սպասում են իրենց աշխատավարձ + պարգևավճարին, ինչը նախկինում երբեք այդ քն նադա տող ՀՀԿ-ական ոչն չությունների կողմից չի եղել, նրանք աշխատավարձի չափն էլ չեն իմացել, նույնիսկ աշխատավարձի քարտի գաղտնաբառը չեն իմացել, նրանք աջ և ձախ ատկ ատներով բյուջեն

են մս խել, Երևանը համայնք համայնք, մետր-մետր վաճառել են, ֆուռերով ապօ րինի ապրանք ներկրելով հա րկ չեն վճարել, միլիարդները դի զել և ապրել են, պետական ինքնաթիռը իրենց կա յֆերի համար աջ ու ձախ թռ ցրել են։ Չէ արա դուք ոչ թե զզ վելի եք, այ դուք կամ տգ ետ եք, կամ Ձեզ եք տ գետի տեղ դրել, գոնե ձեններդ կտրեք ու պատիվ ունեմի 7-մանդա տով սս կվեք տեղներդ։

Добавить комментарий