Վիգեն Ծատրյանը գրում է. ՏԺԺ ՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐՍ։
Էս ի՞նչ տժ ժալ են տժ ժում….. Էս ի՞նչ ադր ենալինի չափաբաժին փոխանցեց սրանց Բաստան… Ս գում են…..ս գում….. Չէ: Իրենք այ էսպիսի ցկց կացող ուրախ համերգներ և անմոռանալի երեկույթներ են նախընտրում:

Թե չէ.. Հայաստանի անկախության երեսունամյակ.
Սինֆոնիկ տխ ուր երաժշտություն ։ Նահ ատակված հերոս եղբայրների հիշ ատակ։ Կձանձրանան…….
Մոռացա՞ք մեր ննջած եղբայրներին, մեր գեր իներին և անհե տ կոր ածներին, թե՞ չեք էլ հիշում առհասարակ….. Դուք դրանց բազուկներին նայեք, դրաց ակտիվ ձեռքերի շարժումներին: Կարողա՞

Արցախն են հետ բերում, մենք էլ բանից անտեղյակ ենք, ախր էս նույն մասսան Արցախ-Արցախ էր ող բալով գո ռում: Սա է ձեր իրական դեմքը……
Պատ երազմ և հաղթանակ եք ուզում, սակայն փա խնում եք պատ երազմից: Գեր իների վերադ արձ եք պահ անջում, սակայն նրանց ընտանիքներին

ոչնչով չեք օգնում: Զի նվոր եք «փառաբանում», սակայն ոչ մի վի րավոր զի նվորի չեք աջակցում: Հայրենիք և հայրենասիրություն եք «գովերգում», սակայն չեք համախմբվում, քայք այում և հերն եք ան իծում մեր սուրբ Հայրենիքի: Էս ի՞նչ ս գալ եք ս գում….. Ոչ ավել, գուցե պակաս սա եք դուք…….ԷՍ Ո՞Վ ԵՔ ԴՈՒՔ…….

Добавить комментарий