Հայաստանը ներկայումս գտնվում է կիսամ եռ վիճակում. Ազգային արժանապ ատվության նվա ստացման տեսարանների պակաս չի լինելու, քանի դեռ… Միխայլ Խազին ։ Republica.am-ը գրում է ։ Հրապարակախոս, Իզբորգյան ակումբի անդամ Միխայլ Խազին ։ Դիտեցի, թե ինչպես է

ադրբեջանցի զի նվորը քե րում դրոշը` երեխաներով լի ավտոբուսից։ Հայաստանը ներկայումս գտնվում է կիսամ եռ վիճակում ։ Հայաստանը ներկայումս գտնվում է կիսամ եռ վիճակում. Ազգային արժանապ ատվության նվա ստացման տեսարանների պակաս չի լինելու, քանի դեռ… Միխայլ Խազին։
Ազգային արժանապ ատվության նվա ստացման տեսարանների պակաս չի լինելու, քանի դեռ

գործակալները իշ խում են ։ Հայերը կամ սթափվելու են, կամ ստ իպված համակերպելու են այս իրավիճակի հետ ու գոյ ատևելու են ստեղծվող Թուրանում ։ Հրապարակախոս, Իզբորգյան ակումբի անդամ Միխայլ Խազին ։ Հայաստանը ներկայումս գտնվում է կիսամ եռ վիճակում. Ազգային արժանապ ատվության նվա ստացման տեսարանների պակաս չի լինելու, քանի դեռ… Միխայլ Խազին ։

Добавить комментарий