Ոստիկաններ, մինչեւ երբ, մինչեւ ո՞ւր եք գնալու վա խի ստ րուկի հրա մանները կատարելով։ Չէ որ գիտենք, որ… Գեղամ Նազարյան

Գեղամ Նաղարյանը գրում է. Վա խի ստ րուկը։ Ոստիկանը, հայ ոստիկանը բե րման է են թարկում զո հվածի քրոջը, քաշք շում հերոս տղերքի ծնողներին, քա րշ տալիս, բռ նություն գործադրում հերոսների ծնողներին, ընտանիքի անդամներին աջակցող Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքացիներին։ Ոստիկանությունը բռ նություն է գործադրում, քանի որ զո հված տղերքի ընտանիքի անդամները Ազնավուրի հրապարակից պատրաստվում էին քայլել դեպի Հանրապետության հրապարակ՝ պահ անջելով չեղ արկել գունագեղը։
Այս ամենը մի բացատրություն ունի. վարչախմբի պարագլուխը վա խի ստր ուկն է, իսկ

ոստիկանները՝ վա խի ստ րուկի կամակատարները։
Ոստիկաններ, մինչեւ երբ, մինչեւ ո՞ւր եք գնալու վա խի ստ րուկի հրա մանները կատարելով։ Չէ որ գիտենք, որ էս ամենը ձեզ եւս տհ աճ է։ Կանգ առեք, ծա նր մե ղքի տակ եք մտնում քաշք շելով, բեր ման են թարկելով իրենց կյանքը էս երկրի համար տված տղերքի ծնողներին, քույրերին, եղբայրներին։