Republica.am-ը գրում է. Խորհրդային Միությունը քան դվեց նաև այն պատճառով, որ հայերը ընդվ զեցին Խորհրդային Միության դեմ։ Հայերը այլևս չէին ցանկանում ապրել Խորհրդային երկրում, այլ ցանկանում էին անկախ պետականություն ու Արցախի հետ վերամիավորում։ Թվում էր, թե`

երեսուն տարի առաջ նրանք հասան իրենց ուզածին` ունեցան անկախ երկիր ու փաստացի անկախ Արցախ։ Բայց 30 տարի անց` հեղափոխության, ներքին պառ ակտման, անհեռատեսության հետևանքով, հայերը կոր ցրեցին Ղարաբաղի հիմնական մասը, ինչպես նաև

կանգնեցին անկախության կոր ստի վտա նգի առջև։ Մտավոր ներուժով հայտնի հայ ազգը` փաստացի չկարողացավ տնօ րինել այն, ինչ նրանք ձեռք էին բերել բառացի ար յունով ու երկաթով։ Հայերը գերադասեցին արևմտյան կե ղծ, իրենց հետ որևէ

կապ չունեցող արժեքները` իրենց ձեռքբերումներին, գերադասեցին սու տ խոստումները իրենց կան խատեսելի ներկայից։ Հիմա` անկախությունից շուրջ երեսուն տարի անց` նրանք ունեն Հայաստանի գոյության խնդիր ։ Հանրային գործիչ, հայտնի հրապարակախոս Դմիտրի Օլշանսկի

Добавить комментарий