Արա լավ է, յանի ի՞նչ միջոցառում էր, որ ոչ կավեԷՇնիկը կար, ոչ հառսիկը երգեց, ոչ կծիմ անդրեն, ոչ նունեն … Պատկերացնու՞մ եք, որ… Ավագ Պապոյան

Ավագ Պապոյանը գրում է. Արա լավ է, յանի ինչի՞ էդքան գումարը ծախսեցին դր ոնների և տեխնիկայի վար ձակալման վրա./չնայած ասվեց, որ բյուջեից ոչ մի կոպեք չի ծախսվել/։ Գոնե հաշվարկել ե՞ք, թե էդ գումարով քանի ռուլ ետկա կարելի էր ֆը ռցնել Բադեն-Բադենում, քանի պալոսկա կարելի էր քա շել

քթերն և ԵՄ-ի ժողովներում ննջել, քանի առյուծ կարելի էր սպ անել Աֆրիկաներում, քա՞նի 1000 ծաղիկ կարելի էր նվիրել բի րդան առիստոկռատ դարձած կնոջը, քանի սանտիմով կհաստանար դա բաղանի ե զի վիզը. Եվ վերջապես յանի ի՞նչ միջոցառում էր, որ ոչ կավեԷՇնիկը կար, ոչ

հառսիկը երգեց, ոչ կծ իմ անդրեն, ոչ նունեն, չուչանը, երգելու ժամանակ ռիծուլին ողջունող ալլան, սոֆիգը. Պատկերացնու՞մ եք, դա ժե գեՎՈՌիկի աղջիկը թուրքական մու ղամ չքա շեց.
Էլ չասեմ, որ խեղճ ավետը կնոջ զու գարանում բարձրաձայն լա ց էր լինում. Իսկ եթե լուրջ՝ շնորհակալություն մտքի հեղինակներին ու կազմակերպիչներին։