Վարդան Օնանյան , ես , քո ռեպորտաժներից ելնելով , քո մասին բավական դրական կարծիք ունեի ։ Սակայն դու ապացուցեցիր , որ … Տիգրան Սիմոնյան ։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Վարդան Օնանյան , ես , քո ռեպորտաժներից ելնելով , քո մասին բավական դրական կարծիք

ունեի ։ Բայց դու ապացուցեցիր , որ դու իսկապես դաշնակ ես ։ Վարդան , ոնց թե մտածում էիր , որ իշխանություններից շատ մարդ կլինի Գեղամի հոր հո գեհանգստին և դու չգիտեիր ոնց անես , որ նրանց այնտեղ չհանդիպես , չբարևես , չզրուցես ։ Հետո էլ վիր

ավորված տոնով , թե իշխ անություններից ոչ մեկը ‘ չիք ։ Այսինքն , եթե իշխ անություններից մարդ լիներ , դու , ես հավատացած եմ , նաև քո դաշնակ մնացած ընկերները , պատրաստվում էիք ձեր գռ եհիկ վերաբերմունքն արտահայտել իշխ անավորների նկատմամբ , հա ՞ ։ Եւ չստացվեց ։

Եւ դու վիր ավորվեցիր ։ Խայ տառակություն ։ Դաշնակ Վարդան ( հուսով եմ չես վի րավորվում ) , բոլորն էլ մա հկանացու են , և մի օր կլ քեն այս աշխարհը ։ Հո գեհանգստին և թա ղման արարողությանը , մարդիկ գնում են նախ , հարգանքի տու րք մատ ուցելու մա հացողին , իսկ եթե մա հացողին չեն ճանաչում , կամ չեն շփվել

հետը , ապա իր սերունդներին և հարազատներին ցա վակցելու և վի շտը կիսելու համար ։ Դաշնակ Վարդան , հիմա ասա տեսնեմ , Քո ընկեր Գեղամիկի , որը կոկ որդով մեկ ճղ վելով անա րգում և վիր ավորում էր իշխանություններին , որ

մի լավ արարքի համար պիտի ստանար նման արժանապատիվ վերաբերմունք ։ Երբ մա հացավ վարչապետի երջանկահի շատակ հայրը , դու ‘ դաշնակ Վարդան , քո Գեղամիկը և մնացյալ բոլորը , որտեղ էիք ՞ ։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *