Սա Հայաստանի պատմության ամենից ամոթալի էջն է։ Իսկ մենք` ՌԴ-ում շարունակելու ենք խոսել Արցախում տեղի ունեցած վայ րագություններից, քանի որ… Սերգեյ Կառնաուխով։ Republica.am-ը գրում է. Հայաստանն ու հայերը շատ շուտ մոռացան ադրբեջանցիների հան ցանքները,

մոռացան զո հվածներին, գլխա տված ծերերին, մոռացան կանանց ու երեխաների նվա ստացումները։ Ամ ոթ եմ զգում հայերի փոխարեն։ Սա Հայաստանի պատմության ամենից ամ ոթալի էջն է։ Ազգի խի ղճը պահպանվել է շատ քիչ մարդկանց մեջ։ Իսկ մենք` Ռուսաստանի Դաշնությունում շարունակելու ենք խոսել Արցախում տեղի ունեցած վայ րագություններից ու ռա զմական

հան ցագործություններից, քն նելու են բոլոր այդ դեպքերը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ, վերլուծաբան ու հրապարակախոս Սերգեյ Կառնաուխով ։ Սա Հայաստանի պատմության ամենից ամոթալի էջն է։ Իսկ մենք` ՌԴ-ում շարունակելու ենք խոսել Արցախում տեղի ունեցած վայ րագություններից, քանի որ… Սերգեյ Կառնաուխով։

Добавить комментарий