Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Լավ , ինչ -որ մի ստ ահակ , պետությունից’ պետության սուրբ սրբոց բանակից , կերել , մս խել , խժ ռել , լա փել է ավելի քան չորս ու կես միլիոն դոլար ։ Եվ միթե չեն եղել ստուգողներ , վերստուգողներ ։ Եվ ով ՞ է հավատում , որ վերադասը , վերադասի վերադասը

, տեղյակ չեն եղել այդ դա վաճանական հան ցագործությունից ։ Եվ ով ՞ է հավատում , որ այդ սր իկան մենակ է լա փել այդ գո ղունը ։ Եվ ով ՞ է կասկածում , որ հենց այդ փողերով չեն կառուցվել որոշ դղյակներ ։ Եվ ով ՞ է կասկածում , որ

ինքնաթիռով այդ փողերը չեն գնացել հասել Բադեն — Բադեն ։ Եվ կգտնվի ՞ արդյոք մի սր իկա քն նիչ , որ չկարողանա հասնել թելի ծայրին ։ Եվ կգտնվի ՞ արդյոք մի սր իկա դա տավոր , որ այս ամենը չո րակի պետական դա վաճանություն ։

Добавить комментарий