Մովսես Հարությունյանը գրում է. Ալիևի այսօրվա հայտարարությունները Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ նույնքան ցի նիկ և անըն դունելի են, որքան Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին նախկինում հնչածները։ Ալիևի կեցվածքը բաց արձակ աղ երս չունի «հաղթած» երկրի ղեկավարի կեցվածքի հետ։ Չգիտեմ` ի՞նչ պատճառով, սակայն հարևան երկրի բռ նապետը

ցա յտնոտի մեջ է։ Իր նպատակներին հասած անձը չի կարող իրեն նման կերպ դրսևորել։ Ցա վալի է հետևել նաև մարդկանց, ովքեր խի նդ և ուրախություն էին ապրում, երբ Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանին վիր ավորում կամ ծաղ րում էր, իսկ այսօր ըն կած նե ղվել են, որ նույնն արել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այն ժամանակ ասում էին`

Փաշինյանը թույլ է, դրա համար Ալիևը ծա ղրում է, իսկ այսօր, քանի որ չեն կարող նույն հիմնավորումը բերել, ասում են, թե Ալիևը հի վանդ է կամ վա խենում է Սերժ Սարգսյանից, դրա համար ծաղ րում է։ Կան հարցեր, որոնց ժամանակ պիտի անձերից վեր կանգնել, քանզի պետության նախկին կամ ներկա ղեկավարին հասցեին հնչեցված ծա ղրը կամ վիր ավորանքը Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին է ուղղված։

Добавить комментарий