Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Այ անբ արոյականնե’ր, ախր չկա մի ոլորտ, որ ավ երած, պղ ծած և թալ անած չլինեք, նույնիսկ մինչ օրս շարունակում եք նույնը։ Հեղափոխությունից հետո ձեր անաղ ուհաց տեսակներին հան դուրժեցին մնալ ձեր տեղերում, հատկապես ու ժային և դա տաիրավական համակարգերում, էլ չեմ խոսում

տեղական ինքնակառավարման մարմիններից։ Այդ ամենը քիչ էր, հիմա էլ ընդ դիմադիր դաշտն եք ձեզանով արել։ Մոտ չորս տարի է, ամեն միջոցի դիմում եք, որ վարկաբ եկեք ժողովրդի իշխանությանը, այն էլ այն դեպքում, երբ երկրում դեռ ֆո րս մաժ որային իրավիճակ է։ Լավ, ինչ եք ձեզ դրել միամիտ Մելքոնի կամ էշի տեղ, բան

ունեք ասելու, փաստերով ապացուցեք ձեր փուչիկ մեղա դրանքները, ընդդեմ ներկայիս իշխանությունների ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը տապ ալելուն։ Չնայած դուք շատ լավ գիտեք, որ այն դուք եք վաղուց ապ ականել։ Բոլոր ժամանակների դա վադրությունների հեղինակ ամբա ստանյալ սեռժին, մյուս թիվ֊1ամբա

ստանյալին ու իրենց խու ժանին պիտի մեկ ուսացնել, որ նրանք դա տահո գեբուժական ստուգման ենթ արկվեն, հատկապես վանեցյանին, ով սեռժի ցուցումով կո ռոպցիայի և տարբեր ծա նր հան ցագործությունների համար կալա նավորեց թիվ֊1 ամբա ստանյալին, այսօր միասին են և պայ քարում են մեր՝ ժողովրդի դեմ։ Ծիծաղելի է, սակայն

փաստ … Լավ, սա ինչ է, եթե ոչ անմե ղսունակների մի ողջ բանակ։ Ավելին, ամբա ստանյալ քոչը հայտարարում է, որ իշխանությունը բռ նազա վթելու համար բնակչության 5 տոկոսը բավարար է։ Սրանով նա կրկին անգամ ապացուցում ու հիշեցնում է, որ ինքը նախկինում 5 տոկոսով կարողացել է բռ նազա վթել իշխանությունը։
Ինչպես ասում են երազում հավը կորեկ է տեսնում։Եղեք առողջ։Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий