Հայկ Մարտիրոսյանը գրում է. ԱՊՀ օնլայն գագաթնաժողովում Իլհամ Ալիևը 2 կարևոր հայտարարություն արեց. Ա. Ըստ իրեն` Հայաստանը և Իրանը համատեղ զբաղվել են թմր ամիջոցների թրա ֆիքինգով: Նաև` «ահա բեկիչների» ներ կրմամբ: ՀՀ-ին մե ղսագրվող իր հայտարարած գրեթե բոլոր հան ցագործություններում Ալիևը մեղ

ադրեց նաև Իրանին` իբրև հան ցակցի: Բ. Հայտարարեց ևս 1 անգամ, որ հայ ռազ մագե րիներն իր համար ռազ մագե րիներ չեն, այլ` դի վերսանտներ: Հետևաբար` միջազգային օրենքներով պաշ տպանված չեն: Ալիևից հետո ելույթ ունեցած ՀՀ-ի մոր ուսավորը` իր ելույթում ոչ մի մեղ ադրանք Ադրբեջանի հասցեին չհնչեցրեց: Ոչ մի կերպ

չպատասխանեց թշ նամուն: Ոչ մի խոսք այն մասին, որ Հայաստանը ոչ մի հա նցագործություն` թշ նամական առաջնորդի նշածներից` չի կատարել: Ոչ մի խոսք այն մասին, որ թշ նամին է մեր երկիրը զա վթել, գործել պատ երազմական հան ցագործություններ և ոչ մի բառ այն մասին, որ Հայաստանը և Իրանը ոչ մի գո րծարք էլ չեն

ունեցել: Միայն արդարացում, որ ՀՀ-ի ու Իրանի իրավապահները համագործակցում են` նար կոտրա ֆիկի դեմ պայ քարում: Մոր ուսավորը նաև հայտնեց, որ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանին փոխանցել ակա նապատ դաշտերի քարտեզները: Նա նաև պն դեց, որ Հայաստանն իբրև թե ուզում է անհապաղ դեմ արկացիա ու դել իմիտացիա անել: Մի բան, որ էլի միայն և միայն Ադրբեջանի

շահերից է բխում: Կարդաց այն տեքստը, որ գրել-տվել էին իրեն իր օգնականները: Խայ տառակ առոգանությամբ, ձայնով ու գա վառական խոսվածքով մոր ուսավորը միայն մի բան պահ անջեց չգիտես ումից. բացել կոմ ունիկացիաները և ճանապարհները: Մի բան` որ նախևառաջ էլի բխում է միայն և միայն թշ նամու շահերից:
Սարս ափելի էր այն պն դումը, որ Հայաստանը

գնում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների «նորմալացման»: Մոր ուսավորը տեղեկացրեց, որ այդ գործում իր դերն է խաղում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը: Ամենասա րսափելին Խաղաղության պայմանագրի մասին հայտարարությունն էր: Մի բան, որ ոչ միայն բխում է Ադրբեջանի շահերից, այլև հանդիսանալու է Հայաստանի պաշ տոնական ավարտը: Սա է այս ռեժիմի դեմքը: Սա է այս ռեժիմի օրակարգը:

Добавить комментарий