Метка: Ալիս Սողոմոնյան

Հիշենք, թե ինչպես պայթեցվեց Ջալալ Հարությունյանի ծառայողական մեքենան, իսկ դրանից առաջ Քոչարյան Ռոբերտը… Ալիս Սողոմոնյանի ուշագրավ գրառումը

Ալիս Սողոմոնյանը գրել է. «ԿԱՐԻՃ ռՈԲՆ» ՈՒ ԴԱՎԱՃԱՆՆԵՐԸ: Թուրքերը մի նախագահ ունեին՝ Օզալան, նա հաճախ էր ասել. «Հայերի հետ իզուր…